GAZOBETON

Pustak gazobetonowy Ytong

Pustak gazobetonowy Ytong

Opis produktu
Specyfikacja techniczna

Pustak gazobetonowy Ytong 5x20x60cm